BSc thesis: “Kryształy czasu i spontaniczne łamanie symetrii”, September 2023, University of Warsaw, advisor: Piotr Sułkowski

Research interests: time crystals